GAZİANTEP
Gaziantep Tanıtım Videosu
Gaziantep'in Tarihi
Gaziantep Adının Kökeni
Gaziantep'in Çoğrafi Yapısı
Gaziantep'in Sosyal Yapısı
Gaziantep'in Ekonomik Yapısı
Gaziantep'de Kültür ve Turizm
SURİYE
Suriye Hakkında
Şam
Halep
Suriye Gezi Yerleri
İran
IRAK
Gaziantep'in Ekonomik Yapısı

Gaziantep gerçekleştirdiği dev adımlarla, Cumhuriyet Tarihinin ilk yıllarından bu güne düzenli ve hızlı büyüyen,kendi öz kaynaklarıyla bölgede cazibe merkezi haline gelmiştir.Ekonomik yönden çevresinde bulunan 20 ili etkisi altında bulunduran Gaziantep,Sanayi ve İmalatta gelişmiş bir durumdadır.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ekonomik bir merkez durumunda olan Gaziantep'te özellikle İmalat Sanayi gelişmiş ve Türkiye'de önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Gaziantep'te üretimle birlikte toptan Ticaretin ağırlığını oluşturan kesimler içerisinde ise Gıda,Tekstil,Kimya ve Makine imalatı gibi sektörler önemli bir yer işgal etmektedir. Gaziantep'in Sanayi yapısını 3 Kategoride incelemek mümkündür.

a) Evlerde yapılan İmalat ; Bu İmalat türü öncelikle hane halkının kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı bir üretimdir.Ancak köylerde yapılan İpekli ve Pamuklu dokumalar ile çadır ..vs. yapımında kullanılan keçe,kilim gibi imalatlar piyasada bulunabilmektedir.Gaziantep'in yerel bir ürünü olan Fıstığın kabuklarını çıkartılması ve iç haline getirilmesi işi de yine evlerde yapılan bir imalat türüdür.Tekstil Sanayisinin bir kısım işleri de (bobin sarma,masure ..vb.) Yine evlerde fason olarak yapılmaktadır.

b) Atölye tipi İmalat ; Bu tür imalat artık en üst düzeye gelmiş durumdadır.Varlığını kayda değer biçimde hissettiren e ağır Sanayiye geçiş için büyük bilgi ve beceri birikimini bünyesinde sağlamış olan bu imalat türüne torna–tesfiye Atölyeleri,demir ve Profilcileri, Bakırcıları, dökümcüleri,kasacıları,kaportacıları,oto tamirhanelerini, dingil ve karoser imalatçılarını ve çeşitli makine imalatçılarını örnek alarak verebiliriz. Daha öncede belirttiğimiz gibi bölgede hakim olan imalat türü atölye tipi imalattır. Yapılan üretimin %80'i il sınırları dışında tüketilmektedir.

c) Fabrika ve Modern İmalat Tipi : Son yıllarda olağan üstü bir çaba sarf edilerek Atölye tipi imalat alanından Fabrika Tipi İmalata geçişin başarıldığı bazı Sanayi dalları bu gurubu teşkil ettirmiştir.Ayrıca bölgede bolca yetişen ve ihracaata verilen tarımsal ürünleri Sanayi Mamulü niteliğine dönüştürülmesi işlemleri de bu bölümde yer almaktadır.Bilhassa Birleşmiş Milletler Teşkilatının desteği ile kurulan KÜSGET – Küçük Sanayiyi Geliştirme Teşkilatı'nın kurulması ve bu bölgeye 50 Adet Fabrika binasının inşa edilmesi Metal Sanayi iş kolunda büyük bir ilerleme sağlamış, yine 70'li yıllarda kurulan Organize Sanayi Bölgesi'de çok Çeşitli İmalat türlerini bünyesinde toplayarak Gaziantep'in Sanayi görünüşünü büyük çapta değiştirmiştir.


TİCARET YAPISI
Gaziantep yıllardan beri kendi öz kaynaklarını harekete geçirerek , tamamen kendi insanının zekası ve teşebbüsçü oluşu sayesinde, devletten çok az yardım alarak , Güneydoğu ve Doğuda bir model kent, Türkiye'de ise gerek genel büyüklük gerekse sanayi kapasitesi bakımından sayılı bir il olmuştur. Bölge insanının atılımcı gücü birçok gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. BaşlangıçtaAile şirketi olarak yola çıkan kuruluşlar zamanla büyümüş ve dev holdingler meydana getirmişlerdir.Şu anda Türkiye'de sayılı kuruluşlar ve şirketler arasında Gaziantep firmaları da bulunmaktadır.Bu günkü seviyesine kendi öz gücüyle gelen , ender bir kent olan Gaziantep'in bunda sonraki asıl hedefi pazarlardır.Gaziantep'ten gerçekleşen ihracaatın bugün önemli bir kısmı Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

  Adres : Ketenciler Mahallesi Debboy Sokak Kilis/merkez
Telefon : 0348 813 58 59    Fax : 0348 813 58 59    Gsm : 0543 392 01 79
E-mail : info@luksvarol.com
Powered By indextasarim